360° Rotating Self Squeez Mop Vacuum Cleaners for sale & price in Ethiopia

Price : 2,200.00 ETB

  • Posted: 3 months ago

Description

360° Rotating Self Squeez Mop
♦️ እጅ ንኪኪ የሌለው መወልወያ
♦️ በራሱ ይ ጨምቃል
♦️ 360° መሽከርከር የሚችል
♦️ በቀላሉ የማይደረሱ ቦታዎችን ለማፅዳት የሚያስችል
♦️ ከፍተኛ አቧራ እና ውሃ የመምጠጥ አቅም ያለው
♦️ ለወለል ለግድግዳ ለመስታወት ፦፦፦ የሚሆን
♦️ በአራት መዕዘንና በሶስት መዕዘን አማራጭ የተዘጋጀ መወልወያ
ዋጋ፦ 2200 ብር


Share this with your friends