Apartment Sales from Zemi Real Estate አፓርትመንት ሽያጭ ከዘሚ ሪል እስቴት for sale & price in Ethiopia

Price : 80,000.00 ETB

Description

Zemi ሪል ​​እስቴት.
በአያት    
60% የባንክ ብድር ያለው የቅንጦት አፓርታማ
90% የተጠናቀቀ ።
2B+G+12+ Terrace።
ሁለት መኝታ ቤቶች
ለመኖሪያ ምቹ በሆነው አያት ዘመናዊ አፓርታማ የአዋጭ እህት ኩባንያ ከሆነው ዘሚ ሪል እስቴት
ካርታ ያለቀላቸው
60 % የባንክ ብድር የተመቻቸላቸው
ግንባታቸው 90 % የደረሰ
ባለ ሁለት መኝታ 119 እና 125 ካሬ
ለበለጠ መረጃ : 092*******
ፈጥነው ይደውሉ ጥቂት ቤቶች ብቻ ነው የቀሩን