Glo power serup for sale and price in Ethiopia

Price : 2,000.00 ETB

  • Posted: 2 weeks ago

Description

ቀጭን ነዎት? በቅጥነትዎስ ይሳቀቃሉ? ️ በአጭር ጊዜ ውስት ክበደት መጨመር እና ቅርፆን ማስተካከል ይፈልጋሉ? ️ ከአንድ ወር እስከ 45 ቀን ዉስጥ ክብደት መጨመር የሚረዳ የምግብ ፍላጎት መጨመር የሚያስችል የቆዳን ጥራት እና ልስላሴ ለመጨመር የሚረዳ ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት የሌለዉ ፤ ለቀጭን ሰዎች የሚመከር ለሴቶችም የተስተካከለ አቋም እንዲጎናፀፉ የሚያግዝ ለወንዶችም ለሴቶችም የሚሆን አለን ፤ ‍ያሉበት እናደርሳለን ------------------------------- ለበለጠ መረጃ ️ +25*******