DMC shop and office sale 50% የባንክ ብድር የተመቻቸለት price in Ethiopia

Price : 1,015,330.00 ETB

Description

ውብ በሆነው ለቡ መብራት በተለያየ የካሬ አመራጮች የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርበናል 
በቻድ ኤምባሲ እና በ አፍሪካ CDC መካከል በሚገኘው ውብ መንደራችን
ከ 4,000 በላይ አባወራ የሚኖሩበት
ከ 28ካሬ-1000ካሬ አማረጭ የምናገኝበት
የባንክ ብድር 50% የተመቻቸለት
ቅድመ ክፍያ 25% ብቻ
️ ለበለጠ መረጃ +25*******