Ads

የንግድ ሱቅ ሽያጭ price in Ethiopia

Price : 110,308.00 ETB Fixed

  • Posted: 1 month ago
  • Floor : Ground
  • Site (Location) : CMC & Ayat

Description

መልካም አጋጣሚ ለንግድ ሱቅ ፈላጊዎች ከአዲስ አመት ቅናሽ ጋር!! 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 Big 𝐍𝐞𝐰 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬!! 🏠 በአይነቱ ተወዳዳሪ የሌለው በኢትዮጲያ ትልቁ ዘመናዊ የገበያ አዳራሽ - አያት ግራንድ ሞል ውስጥ (𝐀𝐲𝐚𝐭 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐚𝐥𝐥 )🏠 ⭕️ በሚልዮን ነዋሪ መካከል የተገነባ ሱቆችን ከነገበያው ሽያጭ ጀምረናል ለአጭር ጊዜ ከሚቆይ ቅናሽ ጋር ⭕️ በሲ.ኤም.ሲ ሚካሄል እና አያት አደባባይ ዋና መንገድ ላይ ■ ከምድር(ground) እስከ 3ኛ ፎቅ (3rd floor) ■ ከ21ካሬ እስከ 600ካሬ በመረጡት ስፋት ለሚፈልጉት አገልግሎት የሚውሉ ሱቆች ለሽያጭ ቀርቦለታል ★ለጥቂት ቅናት ብቻ- በቅድመ ክፍያ 8% ብቻ★ 𝐃𝐨𝐰𝐧 𝐩𝐚𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟖% ★ቅድመ ክፍያን አስበልጦ ለሚከፍሉ ደንበኞች ማራኪ ቅናሽ እስከ እስከ 30%★ 𝐍𝐞𝐰𝐚𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐏𝐚𝐜𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐔𝐧𝐭𝐢𝐥 𝟑𝟎% 𝐨𝐟𝐟 100% ለሚከፍል ..25% ቅናሽ 90% ለሚከፍል ....23% ቅናሽ 75% ለሚከፍል ....19% 60% ለሚከፍል ....15% [በውጭ ምንዛሪ ለሚከፍሉ ...ተጨማሪ 5% ቅናሽ] 👉ያስተውሉ:- የሱቆቹ ሽያጭና ቦታ መረጣ ያለጨረታ ቀድሞ በመጣ የሚካሄድ በመሆኑ ፈጥነው መርጠው ይያዙ 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐝 ይምጡ እነዚህን አትራፊ እና ቋሚ ቅርስ የሚሆኖትን ሱቅ የግልዎ ያድርጉ 𝐁𝐮𝐲 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝟖% +251912288921 +251940678804


Share this with your friends