Ads

POSTURE CORRECTER BELT for sale and price in Ethiopia

Price : 1,300.00 ETB Fixed

  • Posted: 1 week ago
  • Condition : Used

Description

🏷 POSTURE CORRECTER BELT 🤷🏽‍♂️ የጀርባና የወገብ ችግር አለቦት? 🤷‍♀️ 💰Price 1,300 Birr 🚩 የጀርባ ዲስክ መንሸራተት መቅረፈና ማዳን 🚩በእድሜ መግፋት የሚመጡ የጀርባ ችግሮች የሚከላከልና የሚቀረፍ 🚩 የወገብ ጫና በመቀነስ ለህመምዎ መፈትሔ መስጠት 🚩 የጀርባን ችግሮችን በአጭር ጊዜ መፍትሔ የሚሰጥ 🚩ከማንኛውም አለባበስ ጋር የሚሄድ ዋጋ: 1,300 ብር 🚚 ያሉበት ቦታ ድረስ እናደርሳለን. ይደውሉ: +251973879305 Telegram @Ma_Me92


Share this with your friends