Oribit 55 4k smart tv for sale & price in Ethiopia

Price : 47,000.00 ETB

Description

የተለያዩ አዳዲስ ቴሌቪዥኖችን በተመጣጣኝ ዋጋ ይዘንላቹ መተናል 32,39,40,43,50,55,60,65.....inch ድረስ በብዛትም ሆነ በፍሬ አለን ሱቅ መምጣት ለማትችሉ በታማኝነት ቤት ድረስ በራሳችን ትራንስፖርት እንደርሣለን ለበለጠ መረጃ በ 094******* ወይም 251713******* ይደውሉ


Share this with your friends