House to sell at Gerji for sale & price in Ethiopia

Price : 23,000,000.00 ETB Slightly Negotiable

Description

‼️የሚሸጥ ቪላ ቤት                                    ============ √ቦታ  ........ገርጅ √ስፋት: 247ሜ.ካሬ √ሳሎን፣ ኦፕን ኪችን √3 መኝታ ቤቶች  √2 መታጠቢያ ቤቶች   √ሰርቪስ: ሁለት መኝታ ቤቶች፣ መታጠቢያ ቤት፣ ኪችን ያለው። √ሰፊ የመኪና ማቆሚያ √የተሟላ ዶክሜንት ያለው ዋጋ.........23 ሚሊዮን ብር (ድርድር አለዉ) ኮሚሽን.......2% ይደውሉ.......091*******

Share this with your friends