A9 MINI CAMERA HD Video price in Ethiopia

Price : 2,900.00 ETB - Not Selected -

  • Posted: 4 months ago

Description

A9 MINI CAMERA HD Video 190 x 180P 30fps 128GB Memory Card መቀበል የሚችል ሌንስ ስለተገጠመለት 150° ድረስ መስፋት የሚችል በአቅራቢያዎ ካለ ከሚፈልጉት ዋይፋይ ጋር የሚገናኝ የራሱ ማግኔት 🧲 ስላለው በቀላሉ የሚፈልጉት ቦታ ማስቀመጥ እና መደበቅ የሚችሉት በምሽት በጥራት የሚቀረፅ

Share this with your friends