Gift Real Estate Plc price in Ethiopia

Price : 80,000,000.00 ETB Fixed

Description

    በኪራይ ዋጋ የሱቅ  እና የቤት ባለቤት ይሁኑ:   ለነጋዴዎች እና እንዴሆም ላትሪፊወች በዚህ በምታውት ሳይታችነን በምይታመን ዋጋ ለሺያጭ አቅረበናል ከ30 ካሬ ሜትር ጀምሮ ቅድመክፍያችን ለተወሱኑ ቅናት 10% አድርገናል ። የ30 ካሬ ሜትር ቅድመክፍያችን 400'000 ነው :: የቀደሙ እድለኝች የመረጡትን ሱቅ የመግዛት እድል እንዳላችው እናሳወቃልን ። እንዴሁም            በ መሃል አዲስ አበባ  በቦሌ አትላስ, በCMC እና በአያት ጊዜውን የጠበቀ ውብ  መንደር የአፓርትመንት ቤቶችንና የንግድ ሱቆችን በተመጣጣኝ ዋጋ  ይዞንሎት ቀርቧናል ያለቁ የተጠናቀቁ ሱቆች  በሺያጭ ላይ ነን :: 10% ከፍለው ይግዙ:: የፈለጉት የፍሎር አማራጭ አለ: ያሉን ቤቶች ውስን ስለሆኑ ይፍጠኑ የመኖሪያ አፓርትመንት ባለ ሶስት ምኝታ ከ128 ካሬ ጀምሮ ፍላት አፓርትመንት እና ዱፕሌክስ አፓርትመንት ባለ ሶስት  ምኝታ በ150 ካሬ,144,ካሬ ባለ ሶስት መኝታ በ 206 ካሬ, በ 216 የካሬ አማራጮች    ተጨማሪ የሚያካትታቸው        ተጨማሪ የሰራተኛ ክፍል ፣         የላውንደሪ ክፍል        የእቃ ማስቀመጫ ፣                         እንዲሁም      በሲኤምሲ  እና      በአያት ማስረከቢያ ጊዜ ከ 2 ወር እስከ 2 አመት የሚረከቧቸው የአፓርትመንት ቤቶች  እና ለንግድ የሚሆኑ ሱቆች አማራጮች አሉን። ላልተመቸችው ድንበኞቻችን ቅዳሜ እና እሁድ እናስጎበኛችዋልን ይደውሉልን እናመስግናለን ፡፡   ለበለጠ መረጃ      09-*******      09-*******

Share this with your friends