Ads

Toyota RAV4 2010 in Ethiopia - Search Results

 • RAV4 HYBRID 2023 6
  RAV4 HYBRID 2023
  11,000,000 ETB
  Used
  Automatic
  2023
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Hybrid
  Addis Ababa
 • RAV4 HYBRID 2023 Europe 8
  RAV4 HYBRID 2023 Europe
  13,500,000 ETB
  New
  Automatic
  2023
  Original Left
  Hybrid
  Addis Ababa
 • RAV4 HYBRID full option Europe 2023 10
  RAV4 HYBRID full option Europe 2023
  13,800,000 ETB
  New
  Automatic
  2023
  Original Left
  Hybrid
  Addis Ababa
 • Toyota Rav4 2022 3
  Toyota Rav4 2022
  7,800,000 ETB
  Used
  Automatic
  2022
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • Toyota Rav4 2020 for Sale 3
  Toyota Rav4 2020 for Sale
  8,500,000 ETB
  Used
  Automatic
  2020
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • Toyota Rav4 2012 for Sale 8
  Toyota Rav4 2012 for Sale
  4,500,000 ETB
  Used
  Automatic
  2012
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • 2021 Model Toyota Rav4 6
  2021 Model Toyota Rav4
  9,000,000 ETB
  Used
  Automatic
  2022
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • 2023 Model Toyota Rav4 Hybrid 6
  2023 Model Toyota Rav4 Hybrid
  10,800,000 ETB
  New
  Automatic
  2023
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Hybrid
  Addis Ababa
 • Toyota Rav4 5
  Toyota Rav4
  85,000,000 ETB
  Automatic
  Crossover
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • 2011 Model Toyota Rav4 3
  2011 Model Toyota Rav4
  4,100,000 ETB
  Used
  Automatic
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • Toyota Rav4 2016 4
  Toyota Rav4 2016
  5,300,000 ETB
  Addis Ababa
 • Toyota Landcruiser V8 5
  Toyota Landcruiser V8
  8,600,000 ETB
  Manual
  2010
  Original Left
  Diesel
  Addis Ababa
 • Ads

 • Toyota Rush 2020 Very Excellent and Full Option Car for Sale 5
  Toyota Rush 2020 Very Excellent and Full Option Car for Sale
  3,850,000 ETB
  Used
  Automatic
  2020
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • Rav4 2005 5
  Rav4 2005
  2,200,000 ETB
  Used
  Manual
  2005
  Sedan
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • RAV4 Hybrid 2022 7
  RAV4 Hybrid 2022
  8,500,000 ETB
  Automatic
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • Toyota bz4x Ev 2022 AWD 9
  Toyota bz4x Ev 2022 AWD
  5,100,000 ETB
  Automatic
  2023
  Original Left
  Electric
  Addis Ababa
 • Toyota Highlander Hybrid 2022 9
  Toyota Highlander Hybrid 2022
  14,500,000 ETB
  Automatic
  Original Left
  Hybrid
  Addis Ababa
 • Toyota bz4x 2023 EV AWD 9
  Toyota bz4x 2023 EV AWD
  5,100,000 ETB
  Automatic
  2023
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Electric
  Addis Ababa
 • Toyota bz4x 2WD Pro 2023 7
  Toyota bz4x 2WD Pro 2023
  4,800,000 ETB
  New
  Automatic
  2023
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Electric
  Addis Ababa
 • Toyota Highlander Hybrid 2022 9
  Toyota Highlander Hybrid 2022
  14,000,000 ETB
  Automatic
  2022
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Hybrid
  Addis Ababa
 • Toyota Landcruiser prado 2022 10
  Toyota Landcruiser prado 2022
  19,000,000 ETB
  Automatic
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Diesel
  Addis Ababa
 • Toyota Rush S Type 2023 8
  Toyota Rush S Type 2023
  6,600,000 ETB
  Automatic
  2023
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • Belta 2010 excellent condition 6
  Belta 2010 excellent condition
  1,900,000 ETB
  Used
  Automatic
  2010
  Compact
  Benzine
  Addis Ababa
 • Toyota Rush 2023 6
  Toyota Rush 2023
  6,300,000 ETB
  Automatic
  2023
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • Ads

 • Toyota Highlander Hybrid 2022 7
  Toyota Highlander Hybrid 2022
  14,500,000 ETB
  Automatic
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Hybrid
  Addis Ababa
 • Toyota CorollaCross Hybrid 2023 10
  Toyota CorollaCross Hybrid 2023
  8,500,000 ETB
  Automatic
  2023
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Hybrid
  Addis Ababa
 • Toyota Rush S-Grade 2022 8
  Toyota Rush S-Grade 2022
  6,400,000 ETB
  Automatic
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • Toyota Highlander hybrid 2022 9
  Toyota Highlander hybrid 2022
  14,500,000 ETB
  Automatic
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Hybrid
  Addis Ababa
 • TOYOTA RAV 4 6
  TOYOTA RAV 4
  5,200,000 ETB
  Used
  Automatic
  2023
  Compact
  Original Left
  Hybrid
  Addis Ababa
 • 2010 yaris sedan 5
  2010 yaris sedan
  2,600,000 ETB
  Used
  Automatic
  2010
  Sedan
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • Toyota Hiace Highroof 2022 7
  Toyota Hiace Highroof 2022
  7,600,000 ETB
  New
  Automatic
  2022
  Minibus and Van
  Original Left
  Diesel
  Addis Ababa
 • Toyota Coaster 2022/11 6
  Toyota Coaster 2022/11
  8,700,000 ETB
  Used
  Manual
  2022
  Minibus and Van
  Original Left
  Diesel
  Addis Ababa
 • Toyota bz3 EV 2WD 2023 7
  Toyota bz3 EV 2WD 2023
  4,200,000 ETB
  New
  Automatic
  2023
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Electric
  Addis Ababa
 • Toyota Highroof 2023 New 8
  Toyota Highroof 2023 New
  7,600,000 ETB
  New
  Manual
  2023
  Minibus and Van
  Original Left
  Diesel
  Addis Ababa
 • Toyota Raize 2022 8
  Toyota Raize 2022
  4,200,000 ETB
  Used
  Automatic
  2022
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • Toyota Hilux Revo X-cab 2020 10
  Toyota Hilux Revo X-cab 2020
  6,300,000 ETB
  Used
  Manual
  2020
  Pickup
  Original Left
  Diesel
  Addis Ababa
 • Ads

 • Toyota Hiace Highroof 2021 7
  Toyota Hiace Highroof 2021
  6,600,000 ETB
  Used
  Manual
  2021
  Minibus and Van
  Original Left
  Diesel
  Addis Ababa
 • Toyota Raize 2022 Fully Optioned Excellent Car for Sale 4
  Toyota Raize 2022 Fully Optioned Excellent Car for Sale
  3,990,000 ETB
  Used
  Automatic
  2022
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa
 • Toyota Yaris Compact 2008 Very Excellent Car for Sale 4
  Toyota Yaris Compact 2008 Very Excellent Car for Sale
  1,800,000 ETB
  Used
  Automatic
  2008
  Compact
  Changed from Right
  Benzine
  Addis Ababa
 • Toyota Rush S-Grade 2022 Slightly Used Very Excellent Car for Sale 4
  Toyota Rush S-Grade 2022 Slightly Used Very Excellent Car for Sale
  5,400,000 ETB
  Used
  Automatic
  2022
  SUV (Sports Utility Vehicle)
  Original Left
  Benzine
  Addis Ababa

Ads