Ads

VIGA Delay 1 million strong Spray for sale and price in Ethiopia

Price : 2,500.00 ETB Fixed

  • Posted: 1 month ago

Description

VIGA Delay 1million strong Spray በግንኙነት ጊዜ ቶሎ እየጨረሱ ተቸግረዋል❓የፍቅር አጋሮን ስሜት ማርካት አልቻሉም❓ ♦️የብልትን መጠን ለመጨመር እንዲሁም ቶሎ የመጨረስ ችግር ለዘለቄታው እንዲቀረፍ ከፈለጉ እኛ ጋር መፍትሄው አለ ♦️ከጎንዩሽ ጉዳት ነፃ  ♦️መሉ በሙሉ ከተፈጥሮ ንጥረነገሮች ብቻ የተሰራ በዋነኝነት፦ 1.የወሲብ (sex)ጊዜን ከ50% እስከ 70% ለማቆየት የሚረዳ 2.ብልት ውጥር እና ቀጥ ብሎ እንዲቆም 📬ክፍለሀገር ለምትገኙ ደንበኞቻችን በ Ems ያሉበት ቦታ ድረስ እንልክሎታለን! 🚘 made in ጀርመን ❤️ቶሎ የመርጨት ችግርን ማስወገድ 🦅ብልትን ቀጥ እና ዉጥር አድርጎ የመያዝ አቅም ያለዉ 🌵 ብልትን በማነቃቃት ጣፍጭ የፍቅር ጊዜ የሚያጎናጽፍ 🍀 1ጊዜ የገዙት እስከ 6ወር የሚያገለግል 🦇 ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት የሌለዉ 🐤 በ 10 ደቂቃ ዉስጥ ስራዉን የሚጀምር 🚘 ወደ ክልል ከተሞች በፖስታ ቤት እንልካለን 🚘አ.አ ላላችሁ በ30ደቂቃ እናደርሳለን FREE DELIVERY Price -2500birr ☎️0926967883 0926967883


Share this with your friends